صفحه اصلی > مطالب > مشتریان ما

مشتریان رطب پیروز

11 / بهمن / 1391

شرکت و مجموعه در عصری زندگی میکند که عصر مدیریت به ارتباطات سریع است، و دنیای امروز را دهکده جهانی نامیده اند، یعنی دورانی که انتظارات روز افزون جوامع بشری به توسعه سریع فرآیند تکنولوژی کمک کرده و از همه مهمتر عصر شدت و گسترش رقابت ها بوده است.

با توجه به رقابت شدیدی که بر دنیای صنعت حاکم است میتوان گفت که عملکرد گذشته شرکت برای ادامه و پیشرفت هنوز در صحنه رقابت جوابگو نیست، بلکه باید برای بهبود سطح کیفیت محصولات و فعالیتهای خویش و جلب مشتریان داخلی و خارجی از Bench Marking که شاخصی است برای مقایسه موقعیت ما و سایر نقاط، الگوبرداری کنیم.

شرکت تولیدی رطب پیروز نخل بم، دارای گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت (ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۸)، رطب مضافتی را با توجه به نیاز بازارهای هدف و مطابق با استانداردهای جهانی بسته بندی کرده و با کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، سنگاپور، کشورهای اروپایی و آمریکایی و... صادر می کند .با توجه به اینکه خرما یکی از منابع تولید ارز بوده و به دلیل محدودیت مناطق تولید خرما مضافتی در دنیا، امکان رقابت با این محصول پرفایده خیلی کمتر از سایر محصولات صادراتی می باشد، چراکه نوع خرما مخصوصاً رطب مضافتی ایران (حتی در میان تعداد قلیل کشورهای تولید کننده) بی نظیر است و این خود منجر به جلب مشتریان خارجی و داخلی گردیده است و ذهن آنها توانسته است این محصول مغزی را به عنوان یک منبع غذایی انرژی زا در برنامه روزانه خود بگنجاند. به گفته داوسون، محقق معروف خرما دو حبه خرما با یک لیوان شیر معادل یک وعده غذای کامل است.

با وجود اینکه مصرف این محصول به صورت روازنه متداول گردیده است، به دلیل افزایش مصرف خرما در سطح داخل و خارج کشور و افزایش مشتریانی که تقاضای این محصول را در بازارها دارند، (مخصوصاً در فصل و ماههایی خاص مانند رمضان و کریسمس) مشتریان این شرکت با ارتباط حضوری و درخواست محصول خرما، رابطه تنگاتنگی با شرکت داشتند که با راه اندازی سایت مربوطه و آدرس اینترنتی و پست الکترونیکی توانستیم راه را برای مشتریان داخلی و خارجی هموارتر سازیم. خوشبختانه تاکنون با مشتریان خارجی از جمله کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس، اروپا (هلند، آلمان، انگلستان، سوئد)، آسیا (اندونزی، مالزی، روسیه و شوروی سابق، هند) از طریق فروش محصول ارتباط برقرار کردیم.